CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB DEL RESTAURANT EL REGUER

www.elreguer.com

El Reguer Restaurant (d'ara endavant El Reguer) amb domicili al C / del Reguer, 1 de Rajadell representada per Cristian Herrera Fayos amb NIF 40442658X posa a disposició al seu lloc web www.elreguer.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de El Reguer per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web www.elreguer.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web de El Reguer implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització de activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.-Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament El Reguer prohibeix els següents:

  • 1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol altre mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de El Reguer o a tercers.
  • 1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").
  • 1.2.- El Reguer podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.

  • 2.1.- El Reguer es fa responsable pels continguts.
  • 2.2.- El Reguer es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

El Reguer informa que el lloc web www.elreguer.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de El Reguer. El Reguer utilitza fonts externes per a la elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment la eliminació de les referides referències.